top of page

D.R. Johns

 • 4U-Q10 CAP

 • 4U-Q10 FORT CAP

 • 4U-Q10 PLUS CAP

 • A STAR-SR TAB

 • ADINE TAB

 • ADINE-PLUS TAB

 • AMCO  SYP

 • AMCO POWDER CHOCO

 • AMCO SYP

 • AMCO Z DROP

 • AMCO Z SYP

 • AMPROT POWDER

 • ARGEX 200 SUSP.

 • ARGEX-250

 • ARGEX-500

 • ARLOC DSR

 • ARLOC TAB

 • ARLOC-D TAB

 • ARTHOGESIC P TAB

 • ASCORB SYP

 • ASCORB TAB

 • ASTAR-P TAB

 • AZOL-20 CAP

 • BETA EC PLUS

 • BETAVIT CAP

 • CALEAT KD TAB

 • CALEAT KD-PLUS

 • CALEAT-TH

 • CARMAX CAP

 • CARRAC CAP

 • CARVIC CAP

 • CEFTIGO DRY SYP

 • CEFTIGO-200 TAB

 • CEFTIGO-C TAB

 • CISTIN L TAB

 • CISTIN SYP

 • CKZ TAB

 • COZIM Q CAP

 • COZIM Q FORT

 • COZIM Q FORTE 12.5%

 • COZIM-L CAP

 • COZIM-LC

 • CUMIN 100 DT TAB

 • CUMIN 200 TAB

 • CUMIN CV TAB

 • CUPAL-200 TAB

 • CURCON CAP

 • CURCON SUSP.

 • DALET GM TAB

 • DEBUL TAB

 • DEFLO CARE 6

 • DEFLO CARE-30

 • DUMEL CAP

 • DUMEL OD CAP

 • ENCLOWIN 100 CAP

 • ENCLOWIN 25 CAP

 • ENCLOWIN 50

 • FE 3 CAP

 • FE 3 XT DROP XXX

 • FE 3 XT SYP

 • FE 3 XT TAB

 • FE-3 XT DROPS

 • FEXOLIFE 120

 • FEXOLIFE 180

 • FEXOLIFE-M

 • FLEXIPEP G SACHET

 • FLEXIPEP SACHET

 • FOLIJON

 • FRACIS

 • FRACLIFE TAB

 • FREZCON TAB

 • FYZEN TAB

 • HUCLAVE DRY SYP

 • HUCLAVE-375 TAB

 • HUCLAVE-625 TAB

 • HULEZ DSR CAP

 • HYSIN DROP

 • HYSIN SYP

 • JIDOX-200 TAB

 • JIDOX-C TAB

 • JIFON 0 TAB

 • JIFON CV DRY SYP

 • JIFON CV TAB

 • JIFON-100 DT TAB

 • JIFON-200MG

 • JOCAL C

 • JOCARE C CAP

 • JOCARE SUSP.

 • JOCARE TAB

 • JOCARE-LC CAP

 • JOCARE-OD TAB

 • JOCECAL-C CAP

 • JOCECAL-OD TAB

 • JOCECAL-TH TAB

 • JODIN GUM PAINT

 • JOGLIT TAB

 • JONCIP O TAB

 • JONCIP-200 TAB

 • JONCLAV 625

 • JONCLAVE DUO DRY

 • JONCLAVE-375 TAB

 • JOSPAR-250 TAB

 • JOSPAR-500 TAB

 • JOTAB M TAB

 • JOTAIR L TAB

 • JOTAIR-L KID SYP

 • JOTAIR-LA TAB

 • JOX 200

 • JOX 400

 • JOX O SUSP

 • JOX O TAB

 • JOX SYP

 • JOXATE O TAB

 • JOXCY-250 TAB

 • JOXCY-500 TAB

 • JUBIFLAM

 • JUBIFLAM FORTE

 • JUBIGLOW-H CAP

 • JUBIRON 200CAP

 • JUBLIN M CAP

 • JUCAN-150 TAB

 • JUFATE O SUP

 • JUFATE-O SUSP

 • LIVERXPERT SYP

 • LUBRY-GM TAB

 • MAGMA CAP

 • MAGMA PLUS CAP

 • MAX-D3 60K CAP

 • MAX-D3 800 IU DROPS

 • MEGABONE SCH

 • MESOTOP CREAM

 • MESOTOP-F CREAM

 • MINOFALL SOLUTION-2%

 • MINOFALL SOLUTION-5%

 • MINOFALL-FORTE SOLUTION 5

 • MIOL G

 • MIOL OD

 • MOCO DRY SYP

 • MOCO-200 TAB

 • NANOMAX GEL

 • OBZIN-50 TAB

 • OLEZ DSR TAB

 • OROPEP SACHET

 • OROPEP-G SACHET

 • Our GST Billing Software MA

 • OXIMER TAB

 • PLATSAVE SYP

 • PLATSAVE TAB

 • PROCO M SACHET

 • PXT-20 TAB

 • Q-ZIM Q CAP

 • Q-ZIM Q-LC TAB

 • Q-ZIM-Q FORTE TAB.

 • REFID  SYP

 • REFID D SYP

 • REFID PLUS SYP

 • ROCLAV 375 TAB

 • ROCLAV 625 TAB

 • ROCLAV DRY SYP

 • SACRO 250MG CAP

 • SACRO 500MG CAP

 • SACRO SACHET-125MG

 • SACRO SACHETS 250MG

 • SACRO-HP CAP

 • SACRO-HP-SUSP

 • SAROT SHAMPOO

 • STROVO 20MG TAB

 • STROVO DSR TAB

 • TACROJON OINT

 • TEMPLER-M CAP

 • TENDOCEL CAP

 • TENDOCEL FORTE TAB.

 • TENDOFIX CAP

 • TENDOLIFE CAP

 • THICO-250 TAB

 • THICO-500 TAB

 • URIJON TAB

 • V-2 PLUS TAB.IAT

 • VAGLOD CAP

 • VAGLYCO CAP

 • VAGOLIP 10MG TAB

 • VAGOLIP 20MG TAB

 • XION OD CAP

 • ZINC-G SUSP

bottom of page